ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Thursday, December 3, 2009

ေ၀သာလီေခာတ္ေက်ာက္စာတခ်ပ္မွဘာသာျပန္ဆိုျခင္းေျမာက္ဦးျမိဳ႕လက္ဆည္ကန္ျမိဳ႕ရိုးတံခါးေပါက္ကိုသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရာမွတိြ႕ဟိေရဆိုပနာရီြးထား
စြာကိုတိြ႕ဟိရပါေရ..
ေက်ာက္စာကိုတံခါးေပါက္၏ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာလက္ယာဘက္တံတိုင္းေပၚမွာတိြ႕ဟိခရစြာျဖစ္ပီး
ေကေက်ာက္စာရီြးထိုးထားေရေက်ာက္တံုးအရွည္မွာ ၁ေပနန္႕၁လက္မ ၊အျမင္႕၆ လက္မဟိပီးေက
စာလံုးရီြ ၄၄ လံုးရီြးထိုးထားစြာကိုတိြ႕ဟိရပါေရ..
တံတိုင္းေပၚမွာရီြးထိုးထားျခင္းျဖစ္္ျပီး ေရဓမၼာဂါထာေတာ္ဟာေထရါဒဗုဒၶဘာသာရဲ႕အဆီအႏွစ္ဂါထာေတာ္တစ္ပုဒ္
ျဖစ္ေႀကာင္းရီြးထားစြာကိုတိြ႕ရပါေရ... ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးမွာတစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာရွင္အႆဇိမေထရ္ကရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္းကိုဗုဒၶတရားေတာ္အဆီအႏွစ္ကို အ
က်ဥ္းခ်ဳပ္ျပီးေဟာေျပာေတာ္မူေသာဂါထာေတာ္ျဖစ္ေတဆိုစြာသိရွိရေႀကာင္းရြီးထားစြာကိုတိြ႕ရပါ
ေရ... ဂါထာေတာ္ရဲ႕အနက္က..
"ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ေရွးကျပဳခေရအေႀကာင္းတရားေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာအက်ိဳးတရားရို႕ကိုေဟာေတာ္မူ၏ ထိုအေႀကာင္းအက်ိဳးတရားတို႕၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာတရားတို႕ကိုလည္းေဟာေတာ္မူ၏ ။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ဤသို႕ေသာအယူရွိေတာ္မူ၏ " ။
လို႕အဓိပၸာယ္ရေႀကာင္းကိုရီြးသားထားစြာကိုတိြ႕ဟိရပါေရ..

မွက္ခ်က္..
ေက်ာက္စာဘာသာျပန္သာျပန္သူနန္႕သတင္းပီးပို႕ေရသူကိုရီြးသားထားချခင္းမဟိပါ..
ေက်ာက္စာပညာရွင္နန္႕ရကၡိဳင္သမိုင္းကိုစိတ္၀င္စားေရမိတ္ေဆြရို႕အတြက္
အေထာက္အကူတခုျပဳလိမ့္ေမလို႕ယူဆပါေရ
..
ဇင္ေယာ္ေခ်ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္အသက္တိရွင္နီယင္း

0 comments:

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP