ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီကိုရာအဆန္ပ်ံသန္းရင္းအမွတ္တရထားခစြာတိရာ... မေတာ္တဆခလုတ္တိုက္ရင္းေရာက္ဟိလာေရလူတိကိုေက်းဇူးတင္ေရ... အခ်ိန္ပီးပနာ ၀င္ႀကည့္လားေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ..စာပီတခုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အသက္ဆိုခေကယင္းစာပီစြာလူသားတိုင္း၏အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕လိမ့္ေမလို႕ထင္ပါေရ.. ဇင္ေယာ္

WELCOME....

သဇင္ရို ့ျမီမွ..

သဇင္ရို  ့ျမီမွ..
ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ

Thursday, April 9, 2009

"The gulls (zinyaw) soared gracefully with the wind"     Profile Calendar by Crazyprofile.com 

ဇင္ေယာ္ငွက္ကေလးမ်ားသည္ေလဟုန္စီးျပီးျငိမ့္ေညာင္းစြာျဖင္႕ပ်ံသန္းလွ်က္ရွိၾကသည္...

Read more...

Tuesday, April 7, 2009

ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားေ႐ွးေဟာင္းကံ့ေကာ္ေတာဘုရား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္


ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားေ႐ွးေဟာင္းကံ့ေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
နေမာတႆဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒႆ ပဥၥဂုဏာ အဟံ ၀ႏာၱမိေ႐ွးလူႀကီးမ်ားေရးသားခဲ့ေသာအလကၤာဇမၺဴဒီပါ၊ ကၽြန္းေတာင္ယာ၀ယ္ ရတနာထူေျပာ စဥ္ပင္ေပါသည္၊ မေနာရမၼာ၊ ကၽြန္းေအာင္႐ွာထက္၊ ေ႐ွးကလူေပါင္း ေ႐ွးလူေဟာင္းတို႔၊ ေပ်ာ္ေကာင္းလူ႕ေဘာင္၊ ေသလာေတာင္၀ယ္၊ ေခၚေဆာင္မွန္ကူ၊ ႐ြာေက်ာက္ျဖဴထက္၊ ေ႐ွးမူေမာ္ကြန္း၊ တည္ထြန္းစဥ္လာ၊ ႐ြာခ်ခါ၀ယ္၊ ေခၚရာပေရ။ ႐ွိေနလူမ်ား၊ အရပ္သားႏွင့္၊ ေအာင္သားမည္ခါ၊ င/သထာဟု၊ ေခၚမႈမွန္စြာ၊ ကြန္ဆရာသည္၊ လင္းခါခ်ိန္ေထက္၊ မိုးလင္းေရာက္က၊ ၿမိဳက္(ျမစ္) စေယာင္ေယာင္၊ င/ၿပီေတာင္နား၊ ကြန္စြန္႔သြားရာ (ကြန္ပစ္သြား)၊ င/သထာဟု၊ ေခၚရာထိုသူ၊ ျပစ္ေလဟူက ကြန္မူေထြးယွက္၊ ၿငိလ်က္႐ွိရာ၊ စမ္းေလပါေသာ္၊ ျမတ္စြာ႐ုပ္ပြား၊ ဆင္းတုအားကို၊ ေတြ႕ၿပီးေသာအခါ၊ ႐ြာျပန္လာေရာက္၊ ေၾကာက္မက္စဖြယ္၊ ျမစ္ပင္လယ္မွာ၊ ဘယ့္ႏွယ့္ကဲ့သုိ႔၊ ျဖစ္သမ်ိဳးဟု၊ ပုထိုးတဆူ၊ ႐ွိသည္ဟူ၍၊ လူမ်ားသိေစ၊ ေျပာၾကားေလေသာ္၊ ႀကီးေထြးေမာင္၀မ္း၊ ႐ြာေဆာ္႐ြန္း၍၊ ႐ႊင္လန္းအားရ၊ ရပ္သား႐ြာသူ၊ ကၽြက္ကၽြက္ဆူမွ်၊ ပင့္ယူလက္ေသာ္၊ ခုမူတည္ရာ၊ ရက္ခံသာက၊ ေျပာင္းကာတထိတ္၊ ပင့္ဖိတ္ၾကရာ၊ မရပါေသာ္၊ လြန္သာထယ္ဆြဲ၊ ႀကိဳးစားခဲ့လည္း၊ ခဲေလသမွ်၊ သဲေရက်သို႔၊ လြန္ႀကိဳးျပတ္က်၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏၊ ေတဇေတာက္ထြန္း၊ ဘုန္းေရာင္လွ်မ္းသည္ ထြန္းေနပမာ၊ ေစာျမတ္စြာကို၊ တကာပေရ၊ တည္ေလသကၠရာဇ္၊ ႏွစ္၏ေကာဇာ၊ တရာ့ေလးဆယ္၊ စြန္း၀ယ္ခုႏွစ္၊ ရတုေဟမာန္၊ ေျမညံေသာင္းစဲ၊ တပို႔တြဲလ၊ ဆန္းစပုဏၰမီ၊ တိထီေျခာက္ရက္ဇီ၀ါရက္တြင္၊ တည္ရက္မွန္လွ၊ ျမတ္ဗုဒၶကို၊ ေခၚထမိန္႔ေမာ၊ ကန္႔ေကာ္ေတာ၀ယ္၊ မေနာေၾကျငာ၊ တည္ထားပါသည္။ ေရာင္၀ါေျခာက္သြယ္၊ ၀င္းေစေသာ္။ (ဤကား ေျမာက္ဘက္ဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားေပတည္း)
၁။ တကာပေရ = ရြာကို ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ။
၂။ ေမာင္၀မ္း(ရြာသူၾကီး) = ရြာတြင္ ေဆာ္ၾသသူ။
၃။ သထာ(ကြန္ဆရာ) = ကြန္ပစ္သူ (ဘုရားေတြ႔သူ)
ဤလကၤာ အရလည္း ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာေကာဇာ(၁၄၇)ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ေျခာက္ရက္ေန႔ ကုိးကြယ္သည္ဟု မွတ္ယူေတြ႔ရွိရပါသည္။
သမုဒၵရာထဲရွိတိုင္းျပည္ၾကီး
ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ပရိနိဗာန္ စံလြန္ေတာ္မူျပီးစ အခ်ိန္အခါမွစ၍ ေပၚေပါက္လ်က္၇ွိေသာ စကားရပ္မ်ားမွာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စကားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ေရွးသေရာအခါ၌ ေကာတုန္တရစ္တိုင္းဟုူ၍ တုိင္းၾကီးတစ္တိုင္းမွာ ထင္ရွားစြာရွိခဲ့ေလသည္။ ၄င္းတိုင္းဧ။္ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေရွ႔ဘက္သို႔ ေမာ္တင္စြန္းအထိႏွင့္ အေနာက္ဘက္သို႔ ဘဂၤလားေအာ္အထိ က်ယ္ျပန္႔ေလသည္။ အဆိုပါတိုင္းျပည္တြင္ မဒၵရာဇ္မင္းၾကီး စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး သားေတာ္(၃)ပါး ထြန္းကားလ်က္ရွိေလသည္။ ၄င္းတို႔ မွာ ေနာင္ေတာ္ၾကီး၊ေနာင္ေတာ္ေလးႏွင့္ အာ၀ ဟူ၍ အသီးသီး ေခၚတြင္ၾကေလ၏။ အခါတစ္ပါးေသာေန႔၌ ဘခမည္းေတာ္ မဒၵရာဇ္မင္းၾကီး နတ္ရြာလားေလေသာ္ သားၾကီးျဖစ္ေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသားအား ထီးနန္းရိပ္ရာ အပ္ႏွင္းၾကေလသည္။ ညီေတာ္ အလတ္ ေနာင္ေတာ္ေလးက အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ညီေတာ္ အာ၀မင္းသားအား စစ္သူၾကီးရာထူးျဖင့္ အသီးသီးေ၀မွ် အုပ္ခ်ဳပ္ ၾကေလသည္။ ထုိသို႔ ညီေနာင္(၃)ဦး စီးမံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနၾကစဥ္ အတြင္း ျပည့္ရွင္မင္းျဖစ္ေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ ဥပုသ္ေဆာင္၀င္လိုလွေသာ အာသီသစိတ္ ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ညီေတာ္လတ္ျဖစ္သည့္ ေနာင္ေတာ္ေလး အိမ္ေရွ့မင္း သားအား ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျပီး နန္းရပ္ထီးျဖဴ အပ္ႏွင္းေတာ္မူျပီး ေတာအရပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားေတာ္မူေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားေတာထြက္၍ ႏွစ္လမ်ား အတန္ၾကာေညာင္းေလေသာ္ ျပည့္ရွင္မင္းေနာင္ေတာ္ေလးသည္လည္း အစ္ကိုေနာင္ေတာ္ၾကီးနည္းတူပင္ အညရ၀ါသီ ေတာရပ္ မွီးေလေတာ့သတည္း။ ထီးနန္းအရိပ္အရာအား ညီေတာ္ အငယ္ဆံုး အာ၀မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေလေတာ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ေလးမင္းၾကီးသည္ ထီးနန္းစြန္႔ျပီး ေနာင္ေတာ္ၾကီးသြားရာ အရပ္ဘက္သို႔ ေရွး ရွဳျပီးလိုက္ေလေသာ္ တိုင္းျပည္ေတာ္ ႏွင့္အလြန္ေ၀းလြန္းေသာ ေတာင္တန္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ဆံုၾကေလ၏။ ထို႔သို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တိုင္းျပည္ေရးရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆုိၾကျပီး ေသာ္ မိမိအားလည္း ေနာင္ေတာ္ႏွင့္ အတူတစ္ကြ တရားအားထုတ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေလေသာ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးက ငါ့ညီေတာ္ တရားအား ထုတ္လိုေသာ္ ဟိုဘက္ေတာင္တန္းမွာ ေနေလေတာ့ဟု ညႊန္ၾကားလိုက္ေလသည္။ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႔လည္း မိမိတို႔ေနရပ္၌ ပင္ တရားက်င့္သံုး၍ အသက္ထက္ဆံုးေနၾကေလကုန္၏။၄င္းအရပ္သည္ ရမ္းျဗဲက်ြန္း ေျမာက္ဘက္က်သည့္ ပင္လယ္ထဲတြင္ရွိၾကေလ၏။ ထိုေနရာအား ေနာင္ေတာ္ၾကီးေတာင္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ေလးေတာင္ဟူ၍ ယခုထက္တုိင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲလ်က္ ရွိၾကေလသည္။ ထိုစဥ္အခါ ေကာတုန္တရာဇ္တိုင္းျပည္၌ ညီငယ္ေတာ္ အာ၀မင္းသားသည္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၊ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ညီညြတ္မွဳ မရွိေလေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေတာ္သည္ ခိုးသားဓားျပ မေကာင္းမွုမ်ား ေရာျပြန္းလ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားတို႔ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ ေဘးကပ္ဆိုးၾကီး ဆိုက္ေရာက္ေနေလ၏။ တိုင္းျပည္ၾကီးသည္လည္း မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ အဆိုပါတိုင္းျပည္တြင္ တိုင္းသူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ ၾကည္ညိုၾကေသာ တန္းခိုးၾကီးရုပ္ပြားတစ္ဆူ ၇ွိေလ၏။ (တစ္ခ်ိဳ႔က ႏွစ္ဆူရွိသည္ဟူ၍လည္း ေျပာၾကသည္)ထိုတန္းခိုးၾကီးရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား မရိုေသ မကိုင္းရွိဳင္းၾကပဲ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အမွဳကို ျပည္သူမ်ား ျပဳက်င့္ၾကကုန္၏။ထိုတိုင္းျပည္၌ သီလ၊ သမာဓိျမဲေသာ င/ပု အမည္ရွိ အဘိုးအိုလင္မယားႏွစ္ဦး (တစ္ခ်ိဳ႔က င/ပု ႏွင့္ င/လာ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကသည္။) က မိမိတုိ႔ ကိုးကြယ္ေသာ တန္းခိုးၾကီး ဘုရားအား ဤသို႔ျပဳက်င့္ေနၾကျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာဆိုဟန္႔တားေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။ င/ပု လင္မယားမွ လြဲ၍ ၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားပင္လ်င္ မေကာင္းေသာ အမွဳ ျဖင့္ ဘုရား၌ျပဳက်င့္ၾကကုန္၏။
နတ္မ်ားအိပ္မက္လာေပးျခင္း
တစ္ညေသာ အခါ၌ င/ပု လင္မယားအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သမာေဒ၀နတ္မ်ား လာျပီး ဤေကာတုန္တရာဇ္တိုင္းအား ရက္သတၲပါတ္အတြင္း နဂါးတို႔ေရႏွစ္ကစားေတာ့မည္ ျဖစ္၍ သင္တို႔လင္မယားလြတ္ရာသို႔ ေျပးၾကေလကုန္။ ထုိသုိ႔သြားေသာ အခါ၌ လည္း သင္တို႔ႏွစ္ဦးမွလြဲ၍ မည္သူ႔အားမွ အသိမေပးၾကဘဲ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျပီး ယူၾကေလဟု အိပ္မက္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ င/ပု အဘိုးအို အိပ္ရာမွ လန္႔နိုးလတ္ေသာ္ အနီးတြင္ ေငြေထာင္ထုပ္ကို ေတြ႔ရွိရေလ၏။ နံနက္မိုးေသာက္အလင္းေရာက္ေသာ္ အဘိုးၾကီးသည္ ဇနီးသည္ အဘြားၾကီးအား အိပ္မက္အေၾကာင္းမ်ားေျပာၾကား၍ ေငြထုပ္အားေပးျပီး တစ္ စံုတစ္ေယာက္ေသာသူအား မေျပာၾကားရန္မွာထားေလ၏။ အဘြားၾကီးကား မိခင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးႏွစ္ဦးတို႔အား တိတ္တစ္ဆိတ္ေျပာထားေလရာ သြားခ်ိန္နီးတြင္ င/ပု အဘိုးၾကီးဘုရားသြားေရာက္ပင့္ေလေသာ္ ပင့္မရဘဲရွိေနေလ၏။ထိုအခါ င/ပု အဘိုးသည္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္အား အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ၾကိဳးစား၍ ပင့္ယူပါေသာ္လည္း အခ်ီးအႏွီးျဖစ္ေနေလေသာေၾကာင့္ အဘြားၾကီးအား မွန္ရာေျပာရန္ ေမးျမန္းရာ အဘြားၾကီး က သားသမီးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာမိပါေၾကာင္း၀န္ခံေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားအားပင့္မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္မုခ် သိရွိသျဖင့္ အဆိုပါေန႔ရက္တြင္မသြားေတာ့ဘဲ ေနာင္တြင္ မည္သူမွ် လံုး၀အသိမေပးေတာ့ဘဲ တိတ္တဆိတ္ဘုရားအားသြားေရာက္ပင့္ယူရာ လြယ္ကူစြာ ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဘြားၾကီးအား နတ္ေပးေသာ ေရႊထုပ္အားရြက္ေစကာ ေကာတုန္တရာဇ္တိုင္းျပည္မွ တိတ္တဆိတ္ထြက္လာၾကေလ၏။ ထိုသို႔ထြက္လာရင္းပင္ ယခုအေခၚ လိပ္ခေမာ္ ရြာေဟာင္းအနီးရွိ ေတာင္ငယ္တစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိ၍ အပန္းေျဖရပ္နားၾကေလ၏။ ၄င္းေတာင္ငယ္ကို ယခုထက္တိုင္ င/ပု ေတာင္ေမာ္ ဟု ေခၚတြင္လ်က္ရွိေနေလသည္။
ရွာမေတြ႔ေသာ မဟာ ျမတ္မုနိအရပ္
အဘိုး င/ပု လင္မယားတို႔သည္ ၄င္းေတာင္ငယ္၌ အေမာအပန္းေျဖေနၾကျပီး မိမိတို႔ လာရာလမ္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႔ ေမွ်ာ္၍ ၾကည့္ၾကေလေသာ္ ေကာတုန္တရာဇ္တုိင္းျပည္ေနရာတြင္ သမုဒၵရာပင္လယ္ေရျပင္ၾကီးအတိ ျဖစ္ေနသည္ကို သာ ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ထုိပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ ယခု ေဂၚတူေခၚ၇ြာ ငယ္တစ္ခုရွိေလ၏။ (တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္ျဖားစစ္ခ်ိန္(ဒီေရက်ခ်ိန္)တြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲရွိနန္းေခါင္တိုင္အား ျမင္ၾကရေၾကာင္းၾကားဘူးခဲ့ရေပသည္။) င/ပု လင္မယားတို႔ ကား ခရီးတစ္ေထာက္ဆက္ ေလွ်ာက္ရျပန္ေသာ္ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းရိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဘြားအိုက ဤဘုရားရုပ္ပြားေတာ္နဲ႔ ေငြထုပ္အား ထားခဲ့ၾကရန္ေျပာၾကားေသာ္လည္း င/ပု အဘိုးအိုကား ေရွ႔သို႔ဆက္၍ ယူလာရန္သာ ေျပာျပီး ခရီးတေရြ႔ေရြ႔ ဆက္၍ သြားေလ၏။ သို႔ႏွင့္ ယခုေက်ာင္းကေလးအနီးရွိ သရက္ေတာအုပ္ၾကီးထဲသို႔ ေရာက္လာၾကေလသည္။ ဤေနရာတြင္ရပ္တန္႔ အေမာေျဖၾကျပီးလွ်င္ ေငြထုပ္အား သရက္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံ၍၄င္း၊ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာတြင္ထား၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျပဳလုပ္ၾကျပီး မဟာမုနိအရပ္ဘက္သို႔ ထြက္သြားၾကေလသည္။ (မဟာမုနိအရပ္ကား အဘယ္ကိုေခၚေလသနည္း။ ေက်ာက္ေတာ္ဘက္ရွိ မဟာမုနိဘုရားအရပ္ကို ေခၚေလသလားဟု ယခုတိုင္ အတိအက် မသိရေသးေခ်။).
ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားဟုေခၚတြင္ရျခင္း
ေရွးလြန္ေလျပီးေသာ အခါက လူေနအိမ္ေျခ ေလွကားတစ္ေထာင္ရွိေသာ ရြာၾကီးတစ္ရြာသည္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ အနီးတြင္တည္ရွိခဲ့၍ ေက်ာက္ျဖဴရြာဟု ေခၚတြင္ေလသည္။(ယခုထက္တိုင္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ေျခရင္နားတြင္ အေတာ္ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္ျဖဴလံုးၾကီးႏွစ္လံုး ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႔က ၄င္းကို ေက်ာက္ေမာင္ႏွစ္မ ၊အခ်ိဳ႔က ေက်ာက္လင္မယားဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုၾကသည္။ ၄င္းေက်ာက္ျဖဴႏွစ္ လံုးကို အစြဲျပဳ၍ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴရြာဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုရြာတြင္လူၾကီးအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ င/ပုေရွဆိုသူ ေတာသို႔သြား၍ င/ပု လင္မယားထားခဲ့ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္အား ေတြ႔ရွိရ၍ မိမိေနရာသို႔ပင့္ယူလာရာ ေက်ာက္ျဖဴရြာအနီးရွိ ေခ်ာင္းကမ္းထိပ္သို႔ေရာက္ေလေသာ္ အေမာအပမ္းေျဖရပ္နားရာတြင္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္မရ ျဖစ္ေနေလ၏။ ထိုအခါရြာသားမ်ားအား ေခၚငင္ျပီးရထားျပဳလုပ္၍ ဆြဲၾကေလေသာ္ လြန္ၾကိဳးသာ အလီလီျပတ္၍ ပင့္မရျခင္းေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ပင္ ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္၍ ကိုးကြယ္ၾကရေလ၏။ ဘုရားပင့္မရျခင္းအေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုေခ်ာင္းငယ္သည္ ရြာသားမ်ားမစင္စြန္႔ရာ ေခ်ာင္းျဖစ္၍ မျဖတ္လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ယခုတိုင္ ၄င္းေခ်ာင္းေနရာကို ခ်ီးေတာေခ်ာင္းဟု ေခၚၾကေလသည္။)ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေျမသန္႔ေျမျမတ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူ၍ လည္းေကာင္း ၊ထိုေနရာမွ ပင့္ေဆာင္မရဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ား ေတာအုပ္သဖြယ္ေပါက္ေနၾကျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ က့ံေကာ္ေကာ ဘုရားဟု နာမ ထင္ေပၚ ေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဤကား ေတာင္ဘက္မွ သီးတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ သမိုင္း အေၾကာင္းရပ္တည္း။(ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္မွာ ကံ့ေကာ္ေတာအုပ္သို႔ ဦးစြာေရာက္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားေပသည္။)
ေျမာက္ဘက္မွ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအေၾကာင္း
ဤရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ေက်ာက္ျဖဴရြာသားတံငါသည္ င/သထာသည္ ငျပီေတာင္ေမာ္စြန္းအနီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ သြားေရာက္ငါးဖမ္းရာ ပုိက္ကြန္အတြင္း၌ အဆိုပါရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး ျငိတြယ္ပါလာ၏။င/သထာသည္ ေၾကာက္လန္႔ၾကီးစြာ သူ၏ပိုက္ကြန္အတြင္း၌ ဘုရားပုထိုးတစ္ဆူပါလာေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအားေျပာၾကားေလေသာ္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူ င/ပေရွ ႏွင္ရြာေဆာ္ ေမာင္၀န္းတို႔သည္ ရြာသားမ်ားအေခၚယူျပီး ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ပင့္ေဆာင္ခဲ့ရာ ကံ့ေကာ္ေတာအုပ္အနီး ေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ ရပ္နားၾကစဥ္ ယခင္ရုပ္ပြားေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ပင့္ယူမရ ျဖစ္ၾကရျပန္သည္။ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးသည္လည္းဤမစင္ေခ်ာင္းကို မျဖတ္လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမထြက္ေျမျမတ္တြင္ ယခင္ရုပ္ပြားေတာ္နွင့္အတူ သီတင္းသံုးေတာ္မူလုိျခင္းေၾကာင့္ ပင့္ေဆာင္မရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားက သီဟိုဌ္က်ြန္းမွ ၾကြလာေတာ္မူသည္ဟု ေျပာၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားကမူ ေကာတုန္ကရာဇ္တိုင္းမွ င/ပုညီ င/လာဆုိသူ ပင့္ယူလာခဲ့ေသာ ဘုရားျဖစ္ျပီး ေလာင္းေလွေမွာက္၍ ေရထဲက်သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႔ေသာ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားက ေျပာၾကေပသည္။ င/လာ ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္လည္း င/ျပီေတာင္တစ္ဘက္တြင္ င/လာကုန္ေဘာင္ (ကုန္းျမင့္မွာ) ထင္ရွားစြာ ရွိေပေသးသည္။
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဘုရားပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း
ဤတန္ခိုးၾကီးရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူအား သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား ထာ၀စဥ္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ေနၾကေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။ တစ္ခုေသာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ နတ္သဘင္ ေပါင္းစံု စည္းေ၀းရန္ၾကံဳလာေသာေၾကာင့္ ဤဘုရားတြင္ ထိုေန႔ထိုရက္၌ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားကင္းမဲ့ ေနမည္ျဖစ္၍ မသူေတာ္မ်ားလာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မခံရေစရန္ ႏွိဳးေဆာ္ေစာင့္ေရွာက္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ခ်ရန္ေရအခက္အခဲ ၊ဟင္းအခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ေနရစဥ္ ေရကို ဘုရားအနီးတြင္ တူးေဖာ္ရရွိျပီး ဤ ပိန္းေတာၾကီးမွ ခူးယူခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ ဟင္းအျဖစ္ျပဳလုပ္၍ ပြဲေတာ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အိပ္မက္ေပး၍ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္အား ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖင့္ ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။မည္သည့္အခ်ိန္ကာလသကၠရာဇ္တြင္ ဘုရားပြဲေတာ္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမွတ္အသားလည္း မထားခဲ့ၾကေခ်။ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလ်က္ရွိခဲ့ေလေသာ၊ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ လ်က္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းေပၚေတာ္မူျမတ္စြာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူသည္ကား ရခိုင္ျပည္ရမ္းျဗဲကြ်န္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္၏ ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာေတာင္ဘက္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားရွိရာ အရပ္၌ တည္ရွိေနေလသည္။ အဆိုပါတန္ခိုးၾကီးေရွးေဟာင္းေပၚေတာ္မူ ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ၾကီးႏွစ္ဆူသည္ သီတင္းသံုး ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ သိမ္ေတာ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ႏွင့္ (၅)မုိင္ေက်ာ္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိျပီး ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာႏွင့္မူ (၂)ဖာလံုခန္႔သာေ၀းေလသည္။ ထို တန္းခိုးၾကီးေရွးေဟာင္းရုပ္ပြား ေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏ ဘုရားပူေဇာ္ပြဲေတာ္မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္သာ ျပဳလုပ္က်င္းပေလ့ ရွိေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ သၾကႍန္လြန္စ ထူးျမတ္ေသာ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပူေဇာ္ပြဲမ်ိဳးကား မရွိသေလာက္ အလြန္ပင္ရွားလွေပသည္။ ဤကံ့ေကာ္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ကား ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အထူးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ၾကီးျဖစ္ေပသည္။ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ (၂)ဆူ၏ တန္ခိုးေတာ္သတင္းစကားမ်ားတို႔ေၾကာင့္လည္း အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ ၾကေပသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔သည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္ထူးျမတ္ေသာေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္ တစ္ရက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းေသာ ေဘးဒဏ္၊ ရန္မာန္ အေပါင္းကင္းေ၀းေစေၾကာင္း အလိုငွာ သၾကၤန္အခါတြင္း၌ အိမ္ဦးခန္းတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းအျဖစ္ သေျပပန္းႏွင့္ ေရခ်မ္းအိုးမ်ား တည္ၾကျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႔လူၾကီးမိဘမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအား ေရႊရည္၊ေငြရည္၊တေရာ္ကင္မြန္းရည္မ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ဆံေရေလွ်ာ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး အႏၱရယ္အေပါင္းကင္းေ၀းျပီး က်န္းမာခ်မ္းသာ ရႊင္လန္းၾကေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ဤသုိ႔ထူးျမတ္ေသာ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သၾကၤန္အတက္ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ လူအေပါင္းတို႔သည္ မေခၚမဖိတ္ပဲလ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ျမိဳ႔ေရာေတာပါ ရြာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွ လူၾကီးလူငယ္၊ ေယာကၤ်ားမိန္းမ၊ ကေလးလူငယ္ပါမက်န္၊အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ား အားလံုး စုေပါင္းျပီလ်င္ သီဆိုကခုန္တီးမွဳတ္၍ ဆီမီးပန္းန႔ံသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရခ်မ္းအိုးမ်ား ကိုယ္စီရြက္လာကာ လာေရာက္ေရသပၸါယ္ ကန္႔ေတာ့ၾကသည္မွာ ပြဲေတာ္တစ္မွ် စည္ကားလွေပသည္။ဤ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဂံုခ်ိန္ရြာမွ ဘုရားေဂါပက အ ဖြဲ႔၀င္ ဥပသကာလူၾကီးမ်ားမွာ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ငါးခရီးေ၀းကြာေသာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ေပၚသို႔ အပါတ္စဥ္ မွန္မွန္တက္ေရာက္ အလွဴခံခဲ့ၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း ပြဲေတာ္ရက္မတိုင္မီ တစ္လခန္႔ အလို တေပါင္းလမွပင္ ျမိဳ႔ေပၚသို႔ သြားေရာက္ျပီး အိမ္တိုင္းေစ့၀င္ကာ ဆန္ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေစတနာေပါက္ တတ္အားသမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ေျပာဆိုအလွဴခံယူၾကေပသည္။ ၄င္းရေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ပြဲေတာ္လာပရိတ္သတ္မ်ားအား စတုဒီသာ ေန႔လံုးေပါက္ ထမင္းေကြ်းေမြးႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ငါးပိငါးေျခာက္မွအစ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ၀ယ္ယူသြားၾကေပသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္တစ္ ခုလံုးႏွင့္ အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္မ်ားကလည္းဤ ကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားပြဲေတာ္အတြက္ ေစတနာထက္သန္စြာ ျဖင့္ပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တန္ခိုးေတာ္အေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူဘုရားပြဲေတာ္သည္ နံနက္(၄)နာရီ အာရံုဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴခ်ိန္ကပင္ စတင္က်င္ပခဲ့ရာ ညေန(၄)နာရီအထိ တစ္ေန႔တာမွ် ျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔တစ္ေန႔တစ္ရက္တည္းျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း တစ္ျခားဘုရားပြဲေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ အျငိမ့္၊ဇတ္ပြဲမ်ား လံုး၀မပါရွိေပ။ သို႔ေသာ္ နံနက္ပိုင္းဆြမ္းပို႔ခ်ိန္တြင္မူ ရြာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွ မိမိရပ္ရြာ ဓေလ့ထံုးစံအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကခုန္သီဆို တီးမွဳတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆြမ္းအိုးမ်ားကိုယ္စီရြက္၍ ဘုရားသိမ္ေတာ္အား သံုးေခါက္ပတ္၍ တစ္ခ်ိဳ႔ရြာမ်ားမွ ငါးေခါက္လွည့္ပတ္၍လည္းေကာင္း ၊ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာရြာမ်ားမွ ခုႏွစ္ေခါက္လွည့္ပတ္၍ လည္းေကာင္း ဘုရားသိမ္ေတာ္အား လွည့္ပတ္ဦးခိုက္ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳကာ ကန္ေတာ့ပြဲက်င္းပေနၾကသည့္ သိမ္ပတ္ပြဲမွာ ၾကည့္မ၀ ရွဳမဆံုးေအာင္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည့္ႏူးဖြယ္ရာအတိ ျဖစ္ၾကရေပ၏။ပြဲေတာ္ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ကား ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘုရားပြဲေတာ္တိုင္းတြင္ ပါရစျမဲျဖစ္ေသာ ရိုးရာပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည့္ က်င္ကိုင္ပြဲမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ပါ၀င္ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ က်င္ကိုင္ပြဲတြင္ ပထမရရွိေသာသူသည္ ေရႊေမာင္း(ေရႊခြက္)၊ ဒုတိယရရွိေသာသူသည္ ေငြေမာင္း(ေငြခြက္)ရရွိၾကေပသည္။ေရႊေမာင္းေငြေမာင္းဆြဲခ်ိတ္ျပီး အိမ္အျပန္လွလိုၾကေသာ က်င္သန္ (က်င္လံုးသူ)မ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကိတ္အနယ္ ဗိုလ္လုၾက၏။ ဤပြဲေတာ္မွာ အထူးစည္ကားျခင္း ရွိေပေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေန႔လံုးေပါက္ေကြ်းေမြးေနေသာ စတုဒီသာ မဏၰပ္ၾကီး၌လည္း နာမည္ေက်ာ္ျပိန္းဟင္း (ပိန္းဟင္းခ်က္)အား တိုးေခြ႔ေတာင္းယူ စားေသာက္ၾကျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ကံ့ေကာင္ရွင္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏ တန္းခိုးေတာ္မ်ားမွာ အံ့ၾသ၍မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိဘ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ အစဥ္အဆက္ဆက္ကပင္ ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ညိုစြာ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုထက္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က့ံေကာ္ေတာဘုရားေခၚ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူ၏ အံ့ဖြယ္ရာ တန္ခိုးသတင္းမ်ားအား ရပ္နီးရပ္ေ၀းရွိၾက ကုန္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ သူေတာ္စဥ္မ်ားအားလံုး သိရွိကုသိုလ္ပြားမ်ား ႏိုင္ၾကေစရန္ ေရးသားေဖာ္ထုတ္လိုက္ရပါသည္.။
အသက္အတိုအရွည္ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ လိုရာဆုမ်ား ဓိဌာန္ၾကျခင္း
ဤက့ံေကာ္ရွင္ျမတ္ႏွစ္ဆူတြင္ ေတာင္ဘက္မွ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြာေတာ္ငယ္အား တန္ခိုးပို၍ ထင္ရွားေတာ္မူသည္ဟု ယံုၾကည္မွဳ ရွိၾကေပသည္။ ထိုသုိ႔ယံုၾကည္ထားၾကျခင္းေၾကာင့္ အသက္တိုင္းတာ အဓိဌာန္ျပဳၾကရာတြင္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္ထံတြင္သာ ဆုေတာင္းဓိဌာန္ ျပဳၾကျခင္းကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ မည့္သည့္အခ်ိန္အခါမဆို မိမိတို႔အသက္ရွည္ျခင္း တိုျခင္းမ်ားႏွင့္ လုိရာဆုမ်ားေတာင္းၾကလ်င္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္း၌ ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူသည္။ သင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဖူးၾကြေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူမ်ားတို႔မွ စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခိုင္ျပီး ေၾကာက္တတ္မွဳ မရွိသူမ်ားမွာ မိမိတို႔အသက္တိုမည္ရွည္မည္ သိရွိရနိုင္ရန္ အသက္တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လံုး၀မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။ ေရွးယခင္အခါက တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူငယ္ မ်ားမွာ ဤကဲ့သို႔အသက္တိုင္းတာျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အသက္တိုမည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ အခ်ိန္မွပင္ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳျုဖင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာျပီးလ်င္ မၾကာမီေသဆံုးသြား တတ္ျခင္းကို ေတြ႔ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္တိုင္းတာ ျပဳလုပ္ျခင္းကို လူၾကီးမိဘမ်ားက အထူးဟန္႔တားခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေၾကာင့္ တျခားေသာလိုလားရာ ဆုမ်ားကိုသာေတာင္းရန္ ေျပာခဲ့ၾကေပသည္။ ဓိဌာန္ဆုေတာင္းနည္းမွာကား အလြန္လြယ္ကူလွေပသည္။ ၀ါျခမ္းႏွီးျပားစငယ္ တစ္ခုခုကို မိမိတို႔၏ တစ္ေတာင္ဆစ္မွ လက္ခလယ္ထိပ္ဖ်ားအထိ တိုင္းယူပိုင္းျဖတ္ျပီး ေရျဖင့္စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရသည္။ ထို႔ေနာက္ရုပ္ပြားေတာ္ ငယ္၏ေရွ႔တြင္ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ျဖင့္ ငါးပါးသီလခံယူလ်က္ လိုရာဆုမ်ားေတာင္း၍ အရွင္ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္အား ျပေတာ္မူပါဘုရားဟု ရွိခိုးကန္ေတာ့ကာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ ရင္ခြင္ေပၚတြင္၀ါးျခမ္းစငယ္အား ဆက္ကပ္လွဴတင္ထားရသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႔ၾကာေသာ္ ျပန္လည္ယူျပီး မိမိလက္ျဖင့္ တိုင္းၾကည့္ရသည္။ အသက္တိုင္းတာသူမ်ားႏွင့္ လိုရာဆုမ်ားကိုေတာင္းသူမ်ားမွာ အသက္ရွည္၍ အလိုျပည့္မည္ဆိုလ်င္ ထို၀ါးျခမ္းစမွာ သိသိသာသာၾကီးရွည္ေနျခင္းကို ေတြ႔ရွိရျပီး ၊အသက္တို၍ အလိုမျပည့္သူမ်ားအတြက္မူ နဂိုကထက္တိုေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြားေတြ႔ၾကရေပသည္။ ယခုအခါ ေခာတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ဤကဲ့သုိ႔တုိင္းတာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အလြန္နည္းပါးသြားေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလ်င္းကား မေပ်ာက္ေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ဤသို႔ထူးျခားျခင္းမ်ားမွာ က့ံေကာ္ေတာဘုရား၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားပင္တည္း။
သုိက္ဘုရားဟု ထင္မွတ္ခံရျခင္း
ေရွးယခင္အခါက ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာတြင္ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ဘဲလ်က္ ေလၾကီးမိုးၾကီး သည္းထန္စြာရြာသြန္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊လွ်ပ္စစ္လက္ မိုးၾကိဳးပစ္ခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚရာ ရြာသားမ်ားစုရံုးျပီးလွ်င္ တုတ္ ဓါးမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရွိရာသို႔ ေျပးလႊားလုိက္ၾကေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသိမ္ေတာ္အတြင္၌ ေဖာက္ထြင္းသုိက္တူးၾကေသာ မသမာလူတစ္စုတို႔မွာ မိမိအသက္အႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္မွဳအတြက္ မည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ မယူႏိုင္ခဲ့ၾကရဘဲ ေၾကာက္လန္႔ၾကီးစြာျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကရေပသည္။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္သုိက္တူးရန္လာၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွဳ မရွိခဲ့ၾကေခ်။ မသမာလူတစ္စုမွာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္အား သုိက္ဘုရားဟု ထင္မွတ္၍ ေဖာက္ထြင္းၾကေသာ္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးတြင္သာ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖာက္ထြင္းျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေပသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေနာင္တြင္ လုပ္ၾကံရာ၌ ပါေသာသူမ်ားက ဖြင့္ဟေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ သိရွိၾကရေပသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာလည္း အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ဘုရားအနီး အသက္သတ္မွဳ ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္း
ကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူ ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ မည္မွ်ပင္ စတုဒီသာ ေကြ်းေမြးေသာ အလွဴေတာ္မဏၰပ္ရွိေစကာမူ ပြဲေတာ္လာ လူထုပရိတ္သတ္မ်ားျပားလြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႔ေရာေတာရြာမ်ားကပါ အပိုထမင္းဆိုင္မ်ားလာေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးစုမ်ားမွာ အိမ္မွပင္ စုေပါင္းခ်က္ျပဳတ္ခဲ့ျပီး စားေသာက္ၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔မွာလည္း စုေပါင္း၀ယ္ျခမ္းယူသြားျပီး သစ္ပင္ရိပ္ေကာင္း ေနရာတစ္ခုခုတြင္ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကျခင္းလည္း ရွိေပသည္။ မည္သို႔ပင္ေရာင္းခ်စားေသာက္ၾကေစကာမူ အမဲၾကက္ငွက္အစရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏ အသက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ဘုရားအနီးတြင္ လံုး၀မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ျပီး အသက္သတ္ျခင္းျဖင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့လွ်င္ ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ မိုးၾကီး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ေပသည္။ ဤသို႔ မိုးရြာခ်ျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလွ်င္ ဘုရားအနီးအသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေဆးမိုးရြာခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူၾကီးသူမ၊ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားက ေျပာဆိုတတ္ၾကေပသည္။
ပြဲေတာ္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းျခင္း
ဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ႏွင့္ သၾကၤန္အတက္ေနာက္ဆံုးေန႔ ဘုရားေရသပၸါယ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ကား လူထုပရိတ္သတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပားလွေပသည္။ ဤကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ေရသပၸါယ္ရာတြင္လည္း အျခားဘုရားမ်ားကဲ့သို႔ ေရာက္လွ်င္ခ်က္ျခင္း ေရသပၸါယ္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ရြာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွ တစ္ရြာျပီးတစ္ရြာ သီဆိုကခုန္တီးမွဳတ္ျပီး အေမႊးန႔ံသာေရခ်မ္းအိုးမ်ား ကိုယ္စီရြက္၍ ဘုရားသိမ္ေတာ္အားမိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ လွည့္ပတ္ဦးခိုက္ပူေဇာ္ျပီးမွသာ ေရသပၸါယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကေပသည္။ ဤသို႔ ေရကန္ေတာ့ၾကရာတြင္လည္း စိတ္ရွိသေလာက္ တစ္ဦးလွ်င္(၃)အိုး ၊ (၅)အိုး၊ (၉)အိုးျဖင့္လည္းေကာင္း ၊အခိ်ဳ႔သက္ေစ့အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားအနီးရွိ နတ္ေရကန္ဟုေခၚတြင္ေနေသာ ေရကန္ငယ္မွ ခပ္ယူျပီး ေရသပၸါယ္ေနေသာ ေယာက္်ားမ်ားအားေပး၍ ေရကန္ေတာ့ျခင္းျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ေန႔လည္ (၁)နာရီေလာက္မွပင္ ညေန(၅)နာရီေက်ာ္(၆)နာရီခန္႔ မွသာ ေရကန္ေတာ့ သပၸါယ္ျခင္းမွာ ျပီးစီးေလေတာ့သည္။မိမိတို႔ရပ္ရြာသို႔ ေန၀င္ခ်ိန္မွပင္ျပန္ၾကရသည္။ သြားရမည့္ခရီးမွာလည္း မနီးလွေပ။ အနီးဆံုးခရီးမွာ (၂)ဖာလံု(၃)ဖာလံု(၅)ဖာလံုခန္႔သာရွိျပီး အေ၀ခရီးမွာ မိုင္အေတာ္ေ၀းေသာ ခရီးကိုေျခလ်င္ေလွ်ာက္၍ ျပန္ၾကရသည္။ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စား မည္မွ်ပင္၀တ္ဆင္ေစကာမူ လုယက္တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား လံုး၀မရွိခဲ့ေပ။ အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ပြားမွဳလည္း မရွိဘဲႏွင့္ ပကတိေအးခ်မ္းသာယာစြာ ပြဲေတာ္ျပီးေျမာက္ခဲ့သည္မွာလည္း အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
နိမိတ္ေတာ္ျပျခင္း
တိုင္းျပည္ေရး၊ရပ္ရြာေရးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမည့္ အေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဤကံ့ေကာ္ေတာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွ ေခြ်းေတာ္က်ျခင္း၊ မ်က္လံုးေတာ္မ်ားနီျမန္းျခင္း၊ မ်က္ႏွာေတာ္မ်ားအက္ကြဲ ေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ စသည့္ မေကာင္းေသာ မဂၤလာအတိတ္နိမိတ္မ်ား ျပေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ပထမကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္းႏွင့္ ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္မင္းပါေပ်ာက္ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္ေကာင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အတိတ္နိမိတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားဘူးခဲ့ရေပသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔နိမိတ္ျပေတာ္မူလာ၍ ျမိဳ႔ေရာေတာပါ အံုးအံုးက်က္က်က္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳသည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေပသည္။ ဤသည္မွာလည္း ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္တည္း။
ဥာဏ္ေတာ္ငယ္ေသာ္လည္း ၀ါစဥ္ေတာႀကီးျခင္းဤေရွးေဟာင္းေပၚေတာ္မူ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူတြင္ ဥာဏ္ေတာ္အၾကီးတစ္ဆူ ႏွင့္ ဥာဏ္ေတာ္အငယ္ တစ္ဆူျဖစ္ေလသည္။ ေရွးယခင္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ကပင္ ဤရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူတြင္ ဘယ္ရုပ္ပြားေတာ္က ဥာဏ္ေတာ္ၾကီးသည္၊ငယ္သည္ဟူ၍ အတိအက်မသိခဲ့ၾကေခ်။ ဤသည္တို႔မွာ သတိမမူမိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုကားထူးျခားခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သတိဂရုျပဳမိၾက၍ ဥာဏ္ေတာ္ငယ္ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္မွာ ၀ါေတာ္ၾကီးေၾကာင္း သိၾကရေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ေကာဇာသကၠရာဇ္(၁၃၃၃)ခုႏွစ္တြင္ မွန္စီေရႊခ် ဖန္မွန္ပလႅင္ေတာ္ၾကီး ျပဳလုပ္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ယာယီပလႅင္ေပၚသို႔ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ဦးစြာပင့္ယူလာရန္ ေသခ်ာစြာမွာၾကားေျပာဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္အငယ္သာလွ်င္ ယာယီပလႅင္ေပၚသို႔ ဦးစြာပင့္ယူလာျခင္းကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ယင္းသို႔ ပထမအၾကိမ္ ထူးခ်ားခ်က္ကိုေတြ႔ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ရန္မ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ သတိထား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ မုခ္ေဆာင္(၂)ခုႏွင့္ မွန္စီခ်ယ္ေသာ ပလႅင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ ပန္းရန္အတတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္နားလည္ေသာ ဆရာၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ရွိ လက္သမားပညာတြင္ အလြန္ကြ်မ္းက်င္နားလည္ သိတတ္မွဳရွိေသာ လက္သမားဆရာၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္၍ ပလႅင္ေတာ္မုခ္ေပါက္ႏွစ္ခုအား အနိမ့္အျမင့္တူညီရန္ အထူးသတိထား ခ်ိန္တိုင္းတာ၍ လုပ္ကိုင္ေစကာမူ ေတာင္ဘက္ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ ပလႅင္ေတာ္ႏွင့္ မုခ္မွာ ေျမာက္ဘက္ပလႅင္ေတာ္ထက္ သိသာစြာ ျမင့္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရျပန္ေလသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ိန္ခ် တိုင္းတာျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ခန္႔ေသာ္လည္း ျမင့္ေနျခင္းသာ ေတြ႔ရွိရ၍ လက္သမားမ်ားႏွင့္ ပန္းရံဆရာၾကီးမ်ားမွာ လက္ေလွ်ာ့၍ ဤ အတိုင္းသာ ျပဳလုပ္ၾကရေပေတာ့သည္။ မွန္ပလႅင္ေတာ္ၾကီးျပီးစီးသည့္ အခါတြင္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ပလႅင္ေပၚသို႔ ဦးစြာပင့္ခိုင္းၾကျပန္ရာ ပင့္ယူသူကလည္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကို ပင့္ယူသည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္သာလွ်င္ မွန္ပလႅင္အသစ္ၾကီးအထက္၀ယ္ ဦးစြာၾကြေရာက္ေတာ္မူျခင္းကို ေတြ႔ၾကရျပန္သည္။ ဤသည္တုိ႔ေၾကာင့့္ပင္ ကံ့ေကာ္ေတာရုပ္ပြားေတာ္(၂)ဆူတြင္ အငယ္ရုပ္ပြားေတာ္သည္ အမွန္ပင္၀ါေတာ္ၾကီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရာမ်ားမွာကား အလြန္ပင္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ျပိန္းဟင္းအေၾကာင္းျပိန္း
(ပိန္း)ဟင္းမ်ားသည္ ယားယံတတ္ေသာ ဟင္းမ်ိဳးျဖစ္၍ လူတိုင္းမစား၀ံ့ၾကေပ။ အလြန္ေကာင္းေသာ ပိန္းယဥ္မ်ိဳးကိုပင္လွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးႏွင့္မသင့္လ်င္ ယားယံျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဤဟင္းမ်ိဳးကို လူေၾကာက္ေသာဟင္းမ်ိဳးဟု ေခၚဆိုၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကံ့ေကာ္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးေသာ ပိန္းဟင္းမွာကား လံုး၀ယားယံျခင္းမရွိေပ။ ဤသည္မွာကား ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား၏ ထင္ရွားေသာအံ့ဖြယ္မ်ားပင္တည္း။ ဤဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ေရွးအစဥ္အလာကပင္ ပိန္းဟင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္ဟင္းႏွင့္မွ် လဲလွယ္၍ မေကြ်းခဲ့ေပ။ ဤဟင္းသည္သာ ပြဲေတာ္လက္စြဲဟင္းျဖစ္ေပသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပြဲေတာ္လာပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ပိန္းမ်ိဳးေကာင္း ပိန္းယဥ္ဟင္းပင္မ်ားကုိ ဘယ္မွာရရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ပြဲေတာ္မလုပ္မီ တစ္ပါတ္ခန္႔ကပင္ ၾကိဳတင္၍ အရပ္ရပ္ေနရာတစ္ကာတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနၾကေသာ ပိန္းဟင္းပင္မ်ားအား သြားေရာက္ရွာေဖြၾကရသည္။(ေရွးယခင္က ဘုရားအနီးတြင္ ပိန္းေတာၾကီးမ်ားရွိေန၍ တစ္ျခားသို႔သြားေရာက္ရွာေဖြရန္ မလိုဟု ၾကားသိရသည္။)ထိုသုိ႔ အရပ္ရပ္မွ ရွာေဖြ၍ ရရွိလာေသာ ပိန္းပင္မ်ားအား ခုတ္သင္ပိုင္းျဖတ္ျပီး ဒယ္အိုးၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖိသိပ္ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းမွာ စား၀ံ့စရာပင္မရွိဟု ထင္မွတ္ၾကေသာ္လည္း ပိန္းဟင္းအိုးက်က္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ တစ္အိုးျပီးတစ္အိုး ကုန္သြား၍ ေစာင့္ဆိုင္း၍ပင္ ေနၾကရေပသည္။ ဤသည္တို႔ေၾကာင့္ပင္ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားသြားျခင္းကို ပိန္ဟင္းစားရန္သြားသည္ဟု တင့္စား၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကေပသည္။ ကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကား ထင္ရွားေပ၏တကား။
အံ့ၾသစဖြယ္ေရကန္ငယ္
ဘုရားပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပရာတြင္ ေရသည္ အလြန္ၾကီးလွေပသည္။ ေရမရွိေသာအရပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရႏွင့္ေ၀းလြန္းေသာေနရာတြင္လည္းေကာင္း ပြဲေတာ္လုပ္ရန္ အလြန္ခက္ေပသည္။ ယခုကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရွိရာ ဂံုးခ်ိန္ရြာႏွင့္ (၂)ဖာလံု (၃)ဖာလံုခန္႔ေ၀းေလသည္။ ယခင္အခါက ထိုရြာတြင္လည္း ေရတြင္းေရကန္မ်ား မရွိသေလာက္အလြန္နည္းပါးလွေပသည္။ မိမိအိမ္သံုးလက္ယက္သဲတြင္းငယ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေလ့ျပဳထရွိခဲ့ၾကေပသည္။ ေႏြရာသီတန္ခူးလ အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ေရရွားခ်ိန္ျဖစ္ေနေပျပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္တြင္လည္း ေရဒုကၡျဖစ္မည္ထင္ရေသာ္လည္း ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေရဒုကၡမွ ကင္းေ၀းၾကရေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား သိမ္ေတာ္အနီးမွ (၄)ေပခန္႔ အနက္ရွိေသာ ေရကန္ငယ္တစ္ခုကအခ်ိန္မေရြးခပ္ယူနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ထိုေရကန္ငယ္အား လူတိုင္းက နတ္ေရကန္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ ထားခဲ့ၾကေလသည္။ ၄င္းေရကန္ငယ္မွာ တစ္ျခားေသာေရတြင္းေရကန္မ်ားကဲ့သို႔ လူသူအမ်ားခပ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသာ ၀င္ေရာက္ခပ္ယူႏိုင္ေသာ အလြန္ထူးဆန္းေသာ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရကန္ငယ္မ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ ကမၻာတြင္ အငယ္ဆံုးေသာေရကန္ ဟုပင္ ေခၚဆိုေလာက္ေပသည္။ ေရကန္ငယ္၏ ပံုသဏၰန္မွာလည္း ေလးေထာင့္က်က်ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆီထည့္ေသာကန္ေတာ့ပံုကဲ့သို႔ အထက္က်ယ္ ေအာက္က်ဥ္းျပီး ေရအိုးတစ္လံုးသာ ၀င္ဆံ့ရံုမွ် ဆန္းၾကယ္စြာျပဳလုပ္ထားေပသည္။ အတြင္းသို႔ဆင္းႏိုင္ရန္ တံခါးငယ္ႏွစ္ေပါက္ရိွသည္။ ကန္တြင္းပတ္ပတ္လည္ အုတ္ေဟာင္းမ်ားကို ေလွကားထစ္သဖြယ္ ေရခပ္ဆင္းႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေပသည္။ မည္မွ်ပင္ခပ္ယူေစကာမူ ကုန္ခမ္း ေနာက္က်ိျခင္း မရွိေသာ ဤေရကန္ငယ္မွ တစ္ပြဲလံုးသံုးေသာက္မကုန္ျခင္းျဖင့္ ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ (မိန္းမမ်ားေရမခပ္ ရေခ်။) ယခုေနာက္ထပ္၍ လူအမ်ားခပ္ယူႏိုင္ေသာ ေရတြင္းၾကီးႏွစ္တြင္းႏွင့္ သံပိုက္လံုးတင္ ေရေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ားပါ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားၾကေပသည္။
ကံ့ေကာ္ေတာဟုေခၚတြင္ျခင္းႏွင့္ က့ံေကာ္ပင္မ်ား ဦးခိုက္ျခင္း
ေရွးယခင္အခါက ဤေနရာတစ္၀ိုက္တြင္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားမွ လြဲ၍ တစ္ျခားမည့္သည့္အပင္မွ်မေပါက္ခဲ့ေပ။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားသာ ေပါက္ေရာက္ေနျပီး အလြန္ေမႊးၾကိဳင္သာယာေသာ ေတာအုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကံ့ေကာ္ေတာဟုေရွးယခင္ကပင္ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤေပၚေတာ္မူဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား သိမ္ေတာ္ေဆာက္၍ ကိုးကြယ္ၾကသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရွိသမွ်ေသာ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားအားလံုးတို႔မွာ ဘုရားသိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ထူးဆန္းစြာ ကိုင္းညြတ္ဦးခိုက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင့္ၾကားဘူးၾကေပသည္။ ယခုအခါ ေလျပင္းမုန္တိုင္းဒဏ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခံရျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ထင္းခုတ္ၾကေသာ ေတာခုတ္သမားမ်ား၏ မဆင္ျခင္ဘဲ ခုတ္ယူျဖဳန္းတီးၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ခန္႔သာ က်န္ရွိေပသည္။ ယခုက်န္ရွိေနေသာ ကံ့ေကာ္ပင္ (၇)ပင္မွာလည္း သိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ကိုင္ညြတ္လ်က္ ရွိေနၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္တစ္ရပ္မွာကား ကံ့ေကာ္ရွင္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏ ဘုရားပူေဇာ္ပြဲေတာ္သည္ ကံ့ေကာ္ပန္းရန႔ံ ေမႊးထံုျပန္႔ေလသည့္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ၾကံဳၾကိဳက္ေနျခင္းတို႔မွာလည္း အံ့တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ထူးထူးျခားျခား ဘုရားညီေနာင္ ပြဲညီေနာင္ဘုရားညီေနာင္ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ဤကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူ၏ တန္ခိုးေတာ္ထူးျခားမွဳမ်ားတို႔မွာကား လြန္စြာမ်ားျပားလွေပသည္။ ဘုရားသိမ္ေတာ္သည္ ရြာႏွင့္အတန္ေ၀းေသာေနရာ ေတာထဲတြင္ ရွိေသာ္လည္း မီးမေသ၊ေရမခမ္း ပန္းမညိွဳးျခင္းမ်ား ေတြ႔ရွိရေပသည္။ အခ်ိဳ႔ အခ်ိဳ႔ေသာ ကုသုိလ္ရွင္မ်ားက ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ေစာစီးစြာထ၍ အာရုဏ္ဆြမ္းကပ္ၾကေသာ္လည္း ဆြမ္းဦးလ်က္ေတြ႔၇ေၾကာင္းမ်ား ေျပာၾကားၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားျခင္းတစ္ရပ္မွာကား ပလႅင္ေတာ္တစ္ခုတည္းတြင္ မုခ္(၂)ခုျဖင့္ စံျမန္းေတာ္မူေနျခင္းမွာလည္း အလြန္ေတြ႔ျမင္ရခဲေသာ ထူးျခားျခင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းအံ့ဖြယ္ေကာင္းျခင္း တစ္ေၾကာင္းမွာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပေသာေန႔ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ဆန္း(၁) ရက္ေန႔မွာပင္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔မွ (၃)မိုင္ (၂)ဖာလံု ကြာေ၀းေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္တစ္လံုးဂူ ဘုရားပြဲေတာ္ကလည္း ပါ၀င္က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ နံနက္(၄)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ တစ္ေန႔တာပြဲေတာ္ျဖစ္ျပီး စတုဒီသာ ေကြ်းေမြးျခင္း၊ ရိုးရာက်င္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္လွေပသည္။ ထုိေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ တစ္ခုလံုးမွ ပြဲေတာ္ ႏွစ္ခုလံုးသို႔ လူးလာတံုးေခါက္သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ အလြန္စည္ကားေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျဖစ္ၾကရေလသတည္း။ ဤသည္မွာလည္း က့ံေကာ္ေတာရွင္ျမတ္တို႔၏ အံ့ဖြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ တကား။ ေက်ာက္တစ္လံုးဂူဘုရားမွာလည္း အလြန္ထူးဆန္းစြာ ေက်ာက္တစ္လံုးတည္းတြင္ ဂူေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘုရားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းဘာၾကီးလက္ထက္မွ စ၍ တည္ထားခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔တန္ခိုးေတာ္မ်ား အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ကံ့ေကာ္ေတာေရွးေဟာင္းေပၚေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ ႏွစ္ဆူ၏ ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေပထက္အကၡရာ ေက်ာက္စာေပမ်ားမွတ္သားထားျခင္းမရွိေသာ္ျငားလည္း အစဥ္ဆက္ေသာ မိဘ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားမ်ားသည္ပင္ ယခုထိတိုင္ပင္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ေနခဲ့ေပသည္။
နတ္လူသာဓုေခၚေစသတည္း၊သာသနာေတာ္အဓြန္ ့ရွည္ပါေစတည္း....
ဤကားက့ံေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္းသမိုင္းတည္း..

.ကိုကားခ်က္..ေရႊျဖဴခင္ျမလတ္(အရီးေဒၚျမလတ္)..ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့က့ံေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္း
ေဒဘေလာ့ပိုစ့္အတြက္အကူအညီပီးခေရသူငယ္ခ်င္းေအာင္မ်ိဳးေရႊ B.S.C (Mathes)ေက်ာက္ျဖဴ
သာလွဦး..(ေက်ာက္ျဖဴ)(ေခတၱ စင္ကာပူ)အားေက်းဇူးတင္ဟိပါေၾကာင္း..
ျပည္ပမွာေရာက္နိန္ေရအတြက္ပိုစ့္မျပည့္စံုနိုင္သိမ့္ပါ....

Read more...

ရခိုင္ဗီြဒီယိုေတးခ်င္းမ်ား..

About This Blog

zinyaw
ႀကိဳဆိုပါယင့္
ရခိုင္သားတေယာက္ရခိုင္သမိုင္းအသိနန္ ့ရခိုင္စာပီ
ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရစိတ္တခုနန္ ့ေဒဘေလာ့ကိုထားခစြာပါ.
ပညာသည္တေယာက္မဟုတ္သလို
ပညာရွင္လည္းမဟုတ္ပါ....
အားလပ္ေရအခ်ိန္တိကိုထားချခင္းရာျဖစ္ပါေရ..
မွားယြင္းမႈ ့တိကအကၽြန္၏ည့ံဖ်င္းမႈ ့တိရာျဖစ္ပါေရ....

ဇင္ေယာ္ေခ်တေကာင္လီဆန္မွာပ်ံနိန္ေရ...

There was an error in this gadget
Loading...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP